Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

FORSKNING - ANSLAG

Gruppledare
Anna Rostedt Punga, MD, PhD, Associate Professor

NEUROMUSKULÄRA SYNAPSEN

Anslagsgivare

Vetenskapsrådet (to ARP) through Medicine/Health and VR-3R
Neuroförbundet
Region Uppsala
Uppsala Universitet
Svenska Läkarsällskapet
Erik, Karin och Gösta Selanders Stiftelse
Göran Gustafssons stiftelse

 

Utmärkelser

Göran Gustafssons medicinpris (ARP) 2017

CENTRALA NERVSYSTEMET

Anslagsgivare

Hjärnfonden
ALF
Margarethahemmet
Wallenbergstiftelsen
Utvecklingsfonden Akademiska sjukhuset
Svenska Läkarsällskapet
Svenska Epilepsisällskapet
Stiftelsen Epilepsifonden           
Olle Engkvist Byggmästare

 


Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät