Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

EEG

EEGEEG är en metod för att registrera och mäta den elektriska aktiviteten i hjärnan och visa den i vågform. Det är en standardteknik som används inom många områden för att utvärdera hjärnans funktion. Den huvudsakliga kliniska indikationen är utredning av misstänkta epileptiska anfall och epilepsi hos barn och vuxna. EEG används även vid status epilepticus, encefaliter, encefalopatier och oklar medvetandepåverkan samt vid sömnrubbningar och narkolepsi. Registrering kan även göras under längre tid (långtidsregistrering), ambulatoriskt i hemmamiljö, eller med intrakraniella elektroder.

Vid avdelningen utförs även s k dipolanalys som är en metod för att lokalisera den elektriska EEG-signalens källa tredimensionellt. Resultaten kan sedan överföras till MR-bilder. Metoden används bland annat för att lokalisera epileptiska fokus vid utredning inför eventuell epilepsikirurgi.

För mer detaljerad information om våra metoder, se Metodboken.


Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät