Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

EVOKED POTENTIALS

VEPDetta är en grupp av undersökningar för att studera nervbanornas funktion från sinnesorgan till cortex. De vanligaste är:

    1. Somatosensory Evoked Potentials (SEP). Med denna undersökning av sensoriska bansystem stimuleras en hudnerv eller ett hudområde med svaga elektriska stötar och de uppkomna signalerna registreras på olika nivåer: från den perifera nerven, vid inträdet till ryggmärgen och vid signalens ankomst till sensorisk cortex i hjärnan. Huvudsakliga frågeställningar är skador längs sensoriska bansystem i ryggmärg eller hjärna.
    2. Motor Evoked Potentials (MEP). Kortikal magnetstimulering görs med en magnet placerad på skalpen och de motoriska bansystemen från cortex till muskel undersöks. Det uppkomna svaret registreras från lämplig muskel. Huvudsakliga frågeställningar är olika typer av motoriska störningar kortikalt, spinalt och perifert, t ex motorneuronsjukdom. En mer avancerad teknik med riktad kortikal stimulering som navigeras med hjälp av MR-bilder av hjärnan gör det möjligt att stimulera mycket små och definierade områden i hjärnan, t ex inför neurokirurgi.
    3. Visual Evoked Potentials (VEP). Undersökningar av impulstransmission från retina via synnerven och synbanan till syncentrum i occipitalcortex. Patienten tittar på ett varierande schackrutemönster på en datorskärm eller blinkande ljus och det uppkomna svaret registreras över occipitalcortex med ytelektroder. Huvudsakliga frågeställningar är främst opticusneurit eller kortikal blindhet.

     

För mer detaljerad information om våra metoder, se Metodboken.

 


Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät