Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

FORSKNING

Forskningsmiljö vid institutionen för klinisk neurofysiologi har resulterat i utveckling av banbrytande metoder som singel-fiber elektromyografi och förbättrad diagnostik för patienter med svårbehandlad epilepsi.

Forskningen vid institutionen för klinisk neurofysiologi fokuserar på att förbättra diagnostiska och övervakningsverktyg i neuromuskulära störningar, inklusive biomarkörer och neurofysiologi, både in vivo och in vitro, samt nya behandlingsalternativ. Dr Punga innehar flera högt konkurrensutsatta nationella forskningsbidrag från Vetenskapsrådet och tilldelades nyligen Göran Gustafssons stora medicinpris för forskningsgruppens studier i neuromuskulära sjukdomen myasthenia gravis (MG). Dr Pungas lag har pionjärforskat inom området för microRNA biomarker i MG och har flera publikationer om detta ämne. Vidare har forskningsgruppen etablerat en in-vitro multielektrode-chipmodell med inspelning av 24 600 elektroder för odling av muskelceller och neuroner för att simulera friska och sjuka tillstånd.

För mer information på engelska, se:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6190753/pdf/fphys-09-01424.pdf

Medlemmarna i forskargruppen för centrala och somatosensoriska nervsystemet fokuserar främst på att förbättra lokaliseringen av epileptiska foci samt utveckla nya metoder inom intraoperativ övervakning och under intensivvård.

Anna RP
Anna Rostedt Punga, MD, PhD,
Associate Professor


Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät