Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

FORSKNING - KLINISKA PRÖVNINGAR

Gruppledare
Anna Rostedt Punga, MD, PhD, Associate Professor

NEUROMUSKULÄRA SYNAPSEN

UPPSTEN
Den här prospektiva studien, i samarbete med ryggortopediavdelningen, randomiserar äldre patienter med spinal stenos till antingen kirurgi eller fysisk terapi. Institutionen för klinisk neurofysiologi bidrar med utvärdering av neurografi och EMG i lumbosakralnivåerna L4-S1 preoperativt och postoperativt för att lägga till objektiva resultatparametrar.

RINOMAX
Denna dubbelblindade randomiserade multicenter prospektiv studie studerar effekten av Rituximab (Mabthera) hos patienter med nydiagnostiserad generaliserad myasthenia gravis med seropositiva acetylkolinreceptorantikroppar. De flesta neurologiska kliniker i Sverige är involverade och Dr Fredrik Piehl, Karolinska sjukhuset och Anna Rostedt Punga, sökande till Vetenskapliga Forskningsrådet, som finansierade denna studie.


Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät