Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

METODBOKEN


Beskrivningarna som presenteras på dessa sidor är metoder och rutiner som vi använder på Klinisk neurofysiologi i Uppsala.
Sök upp det dokument du vill läsa nedan.

  1. Metodansvariga
  2. Neurografi
   1. Strategi
   2. Metodbok
   3. Blinkreflex
   4. Dekrement
   5. CTS - antidrom 14-7
   6. Metod vid anomalier
   7. Myotoniprotokollet
   8. MUNIX
   9. Neurografi barn
    1. Motorisk neurografi
    2. Sensorisk neurografi
   10. Critical Illness Flödesschema
  3. EEG
   1. Rutin EEG
    1. EEG standard
    2. EEG sömn
    3. EEG akut
   2. Ambulatoriskt EEG
   3. 1-dagsregistrering
   4. Låg rad - 27 elektroder
   5. Långtidsmonitorering
   6. Kortikal mapping
   7. Långtidsarkivering av EEG-registreringar
   8. MSLT
   9. MSLT Frågeformulär
   10. Aktigrafi
  4. EvP
   1. BAEP
   2. MEP
    1. Inledning
    2. Metod
   3. SEP
    1. Arm-SEP
    2. Ben-SEP
    3. Pudendus-SEP
    4. Segementell SEP - Arm
    5. Segmentell SEP - Ben
   4. VEP
    1. Pattern reversal
    2. Goggles
    3. Flash
   5. EvP barn
  5. EMG
   1. CNEMG
   2. SFEMG
   3. Macro-EMG
   4. EMG metod barn
   5. Smärtlindring barn
   6. EMG botox
   7. Hygien EMG
   8. Anal inkontinens
   9. Anal obstipation
   10. Obstipationsprotokoll
   11. Hygien Anal-EMG
   12. Strategi
    1. Startegies in electrodiagnostic medicine
    2. Individual neuromuscular disorders
    3. Electrodiagnostic differential diagnosis
    4. Neuromuscular abnormalities
  6. Autonoma tester
   1. RR-intervall
   2. SSR
  7. Termostest/QST
  8. Referensvärden
   1. Motorisk neurografi
   2. Sensorisk neurografi
   3. Metod för insamling
   4. BAEP
   5. SEP
   6. VEP
   7. MEP
   8. SSR
   9. Algoritmer Neurografi
  9. Ultraljud
  10. ERG
  11. Biopsi
   1. Info
   2. Dukning
   3. Metod Läkare


Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät