Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

Läkare Klinisk neurofysiologi

Johan Widenfalk
Överläkare
Sektionschef

Anna Rostedt Punga
Överläkare

Erik Stålberg
Professor emeritus

Arne Sandberg
Överläkare

Roland Flink
Överläkare

Pirkko Hynninen

Pirkko Hynninen
Överläkare

Hans Axelson
Överläkare

Åsa Amandusson
Överläkare

Mårten Andersson
Specialistläkare

Maarika Liik
Specialistläkare

Elisabet Westerberg
ST-läkare

Unknown

Holger Rothkegel
Specialistläkare

Hanna Hübinette
ST-läkare

Unknown

Jennifer Rothkegel
ST-läkare

Laura O'Connor

Laura O'Connor
ST-läkare

Unknown

Carl-Johan Molin
ST-läkare

Björn Falck
Överläkare

 

BMA Klinisk neurofysiologi

  BMA  Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät