Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

FORSKNING - PROJEKT

Gruppledare
Anna Rostedt Punga, MD, PhD, Associate Professor

NEUROMUSKULÄRA SYNAPSEN

Medlemmar i forskningsgruppen 2018

Anna Rostedt Punga, Associate Professor
Marta Lewandowska, Postdoctoral fellow
Liis Sabre, Postdoctoral fellow
Elisabet Westerberg, PhD student (thesis defense April)
Carl Johan Molin, PhD student (thesis defense September)
Evgenii Bogatikov, PhD student
Milos Radivojevic, Postdoctoral fellow
Johan Widenfalk, Associate Professor
Maarika Liik, MD, PhD
Arne Sandberg, MD, PhD
Erik Stålberg, Professor em

Samarbetspartners

Prof Sonia Berrih-Aknin, INSERM, Paris, Frankrike.
Prof Amelia Evoli, Catholic University, Rom, Italien.
Prof Markus Rüegg, Basel, Schweiz.
Prof Elisabeth Chroni, Patras, Grekland.
Dr Tanel Punga, IMBIM; Uppsala Universitet.
Dr Henry Kaminski, USA, George Washington University, USA.
Dr Jeffrey Guptill, Dept of Neurology, Duke University Medical Center, Durham, USA.

Prof em Erik Stålberg har samarbete med Prof DB Sanders USA och J Kouyoumdjian Brasilien.

De allmänna målen för forskningsgruppen är:

  1. Förståelse av de patogena mekanismerna som ligger till grund för neuromuskulära störningar och etablering av biomarkörer, med fokus på myastenia gravis (MG).
  2. Utveckling av en in vitro-neuromuskulär synaps på en elektronisk chip-enhet.
  3. Utveckling av bättre diagnostiska verktyg vid neuromuskulära sjukdomar.

 

CENTRALA NERVSYSTEMET

Medlemmar i forskningsgruppen 2018

Roland Flink, MD, PhD
Karin Edebol Eeg-Olofsson, MD, PhD
Hans Axelson, MD, PhD
Åsa Amandusson, MD, PhD
Holger Rothkegel, MD, PhD
Kristin Elf, MD, PhD

De allmänna målen för forskningsgruppen är att förbättra epilepsidiagnostik och neurofysiologisk diagnostik vid intensivvård och intraoperativ övervakning.


Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät