Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

TUNNFIBERDIAGNOSTIK

Termotest Kvantitativ sensorisk test (KST/QST)
Undersökning av tunna sensoriska nervfibrer sker genom så kallad kvantitativ sensorisk test (KST/QST). Mätning av perceptionströsklar för värme och kyla utförs (termotest). Testet kräver god medverkan av patienten. Denna undersökning utgör främst ett komplement till neurografi och huvudsakliga frågeställningen är tunnfiberneuropati.

Autonoma tester
Det autonoma nervsystemet kan undersökas dels genom registrering av hjärtfrekvensvariationen (RR-intervall) som ett mått på parasympatikus (vagus) dels genom svettreaktionen (sympathetic skin respons, SSR) som ett mått på sympatikus funktion. Vid RR-intervall registreras ett enklare EKG under normal- och djupandning. Vid SSR registreras svettresponsen från handflata och fotsulor vid olika stimuli (ljud, elektriskt stimuli, beröring). Huvudindikationen är misstanke om autonom dysfunktion och polyneuropatiutredningar.

För mer detaljerad information om våra metoder, se Metodboken.


Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät