Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

Klinisk neurofysiologi

Neurofysiologiska metoder utvärderar funktionen och eventuella sjukdomar eller skador i det centrala och perifera nervsystemet genom att analysera de elektriska signaler som alstras i nerv- och muskelceller samt i hjärnans neuron. De undersökningsmetoder som är vanligast i diagnossyfte inkluderar neurografi (ENeG), elektromyografi (EMG) och elektroencefalografi (EEG). Undersökningarna utförs av biomedicinska analytiker och läkare inom klinisk neurofysiologi, som är en egen neurologisk basspecialitet i Sverige. Planering och genomförande av undersökningarna bestäms av kliniska neurologiska symtom och frågeställning. Vid slutbedömningen sammanvägs de neurofysiologiska och kliniska fynden.

NYHETER

2020-04-21
Nya studier av professor Anna Rostedt Punga och specialistläkare Maarika Liik publicerade i Clinical Neurophysiology har tweetats av Social Media Editor, Clinical Neurophysiology, Official Journal of International Federation of Clinical Neurophysiology. Se tweet.

2020-03-01
Anna Rostedt Punga har erhållit den utlysta stolsprofessuren i klinisk neurofysiologi vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet, från och med 1 mars 2020. Denna professur är förenad med anställning som överläkare i klinisk neurofysiologi vid Akademiska sjukhuset. Beslutet grundades på uppvisad förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning och sin uppvisade förmåga att leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå tillsammans med pedagogisk och klinisk skicklighet.

2019-11-15
FORSKNINGSPRIS TILL ANNA ROSTEDT PUNGA
Fonden Bissen Brainwalk ger 750.000 kr till förmån för forskning om hjärnan till forskarna Anna Rostedt Punga, Pär Nyström, Karl Sjölin och Joachim Burman vid Uppsala universitet.
Läs mer härRemittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät