Klinisk Neurofysiologi Uppsala

Main Content

UTBILDNING

STutbildningHär på Klinisk Neurofysiologi i Uppsala utbildas kontinuerligt ST-läkare inom klinisk neurofysiologi som är en egen basspecialitet. I början av utbildningen ingår tät instruktion och handledning för att lära sig grunderna i att utföra och bedöma EEG, neurografier och EMG. Detta utökas efter hand till att inbegripa mer avancerade undersökningar och jourverksamhet. I ST-upplägget ingår randningar inom vuxen- och barnneurologi med möjlighet till andra randningar inom exempelvis neurokirurgi, handkirurgi och neuroradiologi.
Ett mer detaljerat dokument över ST upplägget för klinisk neurofysiologi utifrån SOFS 2015:8 finns att hitta på specialistföreningens hemsida (Svensk förening för klinisk neurofysiologi) under fliken ST.

Randande ST-läkare från exempelvis barn- och vuxenneurologen, neurokirurgen och handkirurgen tas emot varje termin för en två månaders randning där de initiala två veckorna framförallt består av föreläsningar inom klinisk neurofysiologi för en bra introduktion. Detta är en populär randning varför det är viktigt att vara ute i god tid för att hinna få en plats.

Studierektor/utbildningsansvarig specialistläkare: Kristin Elf
ST-representant: Hanna Hübinette

Remittentanvisningar

 

Metodboken

 

Kurser

 

Intranät